Mihin seurakuntalaivaa ohjataan?

 

Seurakunnan strategia 2014-2020

 
Kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnan strategian kokouksessaan 7.5.2014
 

SEURAKUNNAN PERUSTEHTÄVÄ

 
Seurakunta on Kristus-keskeinen yhteisö, jonka perustehtävänä ovat kristillinen kasvatus, diakonia (palvelu) ja lähetys (KL 1:2). Työalojen 3-vuotinen suunnittelu täsmentää näitä alueita.
 

SEURAKUNNAN VISIO

 
Jokioisten seurakunta on yhteisö, jossa kaikenikäiset jäsenet ovat osallisina ja kantavat vastuuta Kristuksen lähetyskäskyn mukaisesti. Ovet avataan!
 
Mitä se on?  Jumala (Isä, Poika ja Pyhä Henki) on kaiken seurakuntatyön alkuunpanija ja ylläpitäjä. Seurakunta vaikuttaa jäsentensä välityksellä kaikkialla. 
 

SEURAKUNNAN STRATEGIA

 
- seurakuntalaisten laaja osallistuminen on toiminnan voimavara
- työntekijät hahmottavat työnsä seurakuntalaislähtöisesti 
- mahdollistetaan seurakuntatyön muotoja, joihin seurakuntalaisten on helppo osallistua
- seurakunnan näkyvyyttä ja läsnäoloa kylätasolla toteutetaan mm. kinkereillä
- seurakunnan yhteiskokous kokoontuu kerran vuodessa arvioimaan seurakunnan elämää
- yhteiskokouksessa ovat edustettuna kaiken ikäiset
- tiedottamisen laatuun panostetaan
 
Pitemmän version tausta-ajatuksineen voit lukea tästä ...