PÄIVÄKERHOT

Päiväkerho on lapsen kasvupaikka, jossa toimitaan kasvatuskumppanuudessa hänen perheensä kanssa. Kerhossa painottuvat lapsesta välittäminen, lapsuuden ilon kokemukset ja lapsen hengellisen herkkyyyden vaaliminen.

Päiväkerhon ohjelmaan kuuluu alkupiirin hartaushetki, luovaa toimintaa, leikkejä, satuja, laulutuokioita ja arkipäiväisten asioiden opettelua.  Lapsen aktiivisuus ja luovuus ohjaavat kerhon suunnittelua, jossa tärkeimpinä asioina pidämme läsnäoloa ja sen kautta turvallisuuden tunnetta, joka vahvistaa jokaista leikkijää kokonaisen minäkuvan rakentamisessa. Lapsi saa olla lapsi ja ihana oma itsensä sekä oppii samalla asioita omasta uskostaan ja turvallisesta Jumalasta. Kerhoissa ohjaajina toimivat koulutetut lastenohjaajat.

 

Päiväkerhoryhmät

Päiväkerhoryhmät kokoontuvat Jokioisten seurakuntatalon alakerrassa, osoitteessa Temppelitie 2, 31600 Jokioinen.

  • 3-vuotiaiden päiväkerhoryhmät kokoontuvat kerran viikossa kahden tunnin ajan.
  • 4-5-vuotiaiden päiväkerhoryhmät kokoontuvat kaksi kertaa viikossa kolmen tunnin ajan.

Tällä hetkellä 3-vuotiaiden ryhmiä on yksi ja 4-5-vuotiaiden ryhmiä kaksi. Kesken kauden kerhoon otetaan mukaan lapsia jos ryhmässä on tilaa. Kerhopaikkojen tilannetta voit tiedustella Elina Mäntyvaaralta.

 

Pyhäkoulut

Seurakunnan työntekijät pitävät päiväkerhoissa pyhäkoulua kerran kuukaudessa. Lapset saavat oman pyhäkoulutaulun ja tarrat osallistumisesta. Pyhäkoulu on kerhoaikana tapahtuvaa toimintaa ja samalla seurakunnan työntekijät tulevat tutuiksi lapsille.

 

Retket

Päiväkerhoryhmät tekevät keväällä retken johonkin alueen lähikohteeseen. Olemme käyneet mm. Luontokeskuksessa, maatiloilla, kirkossa ja elonkierrossa.

SYKSYLLÄ 2018 ALKAVAT PÄIVÄKERHORYHMÄT

Ilmoittautuminen alkaa 12.2. ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

 

3 vuotiaat tai kolme vuotta täyttävät lapset (s. 2015) ilmoittautuminen

Kolmosten oma päiväkerhoryhmä kokoontuu kerran viikossa. Kerhopaikka on Jokioisten seurakuntatalon alakerran kerhotilat. Ohjaajina toimivat Elina Mäntyvaara ja Helena Hacklin. Päiväkerhopäivä on keskiviikko, kellonaika 9.45 – 11.45.

 

4-5 vuotiaat lapset (s. 2013 ja 2014)

Ryhmät ovat melko täynnä, mutta lapsi kannattaa ilmoittaa jonoon ja kerhopaikan saa heti, kun ryhmässä on tilaa.

Isojen kerhoryhmä kokoontuu kaksi kertaa viikossa kolmen tunnin ajan. Kerhopaikka on Jokioisten seurakuntatalon alakerran kerhotilat. Päiväkerhossa ohjaajina toimivat Elina Mäntyvaara ja Helena Hacklin.

Päiväkerhopäivät ovat maanantai ja torstai, I ryhmä klo 8.45 – 11.45 ja II ryhmä klo 12.45 – 15.45.

 

Ilmoittaudu sähköpostilla: elina.mantyvaara@evl.fi Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoita lapsen koko nimi, syntymäaika, osoite, huoltajien nimet ja puhelinnumerot, 4-5 vuotiailla ryhmätoive. 

Lisätietoja Elina Mäntyvaara 040 8050 154