Rippijuhla

Rippikoulussa perehdytään siihen uskoon, joka kasteessa lahjoitetaan. Rippikoulu päättyy kirkossa tapahtuvaan konfirmaatioon.

Konfirmaatio edellyttää, että sinut on kastettu, olet kirkon jäsen ja rippikoulun käynyt. Jos sinua ei ole lapsena kastettu, kaste toimitetaan rippikoulun jälkeen.

Aikuisrippikouluun kutsutaan kaikkia, jotka eivät ole käyneet rippikoulua 15-16-vuotiaina.

Kuka voi tulla rippikouluun?

Rippikouluun on tervetullut jokainen 15 vuotta rippikouluvuonna täyttävä tai sitä vanhempi. Aikuisena rippikoulun voi käydä armeijassa tai kotiseurakunnassa yksityisesti. Jos olet kiinnostunut yksityisrippikoulusta, voit ottaa yhteyttä kirkkoherraan.

Mitä hyötyä rippikoulusta on?

Rippikoulu tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden pohtia elämän tärkeitä kysymyksiä: suhdetta itseen, toisiin ihmisiin ja Jumalaan. Rippikoulun käynti antaa oikeuden kirkolliseen avioliittoon vihkimiseen. Konfirmaatio antaa oikeuden osallistua itsenäisesti ehtoolliselle ja oikeuden kummin tehtävän. 16 vuotta täytettyäsi voit äänestää kirkollisissa vaaleissa tai asettua itse ehdokkaaksi 18–vuotiaana.

Kirkkoon kuulumattomuus ei ole este.

Jos et kuulu kirkkoon, se ei ole este rippikoulun aloittamiselle. Jos olet kiinnostunut rippikoulusta, ota yhteys seurakuntapastoriin.