Jokioisten seurakunnan tiedotus

Jokioisten seurakunnan tiedotuksen kanavina toimivat seurakunnan internet-sivun lisäksi kirkolliset ilmoitukset Forssan lehdessä, Facebook-sivu Jokioisten seurakunta sekä kausiohjelma, joka löytyy tämän sivuston etusivulta ja jota jaetaan toimipisteissä sen ilmestyttyä tammikuun lopulla ja syyskuun alussa. 

 

Seurakunnan toimistosihteerillä on iso rooli seurakunnan tiedotuksessa