Jokioisten seurakunnan tiedotus

 

Jokioisten seurakunnan tiedotuksen kanavina toimivat ...

Nämä nettisivut  :-)

Kirkolliset ilmoitukset Forssan lehdessä torstaisin

Facebook-sivu Jokioisten seurakunta. Lapsityö ilmoittelee siellä vakituisesti. Myös muista yksittäisistä tapahtumista infotaan siellä.

Kausiohjelma, joka löytyy tämän sivuston etusivulta ja jota jaetaan A4 kokoisena toimipaikoissa sen ilmestyttyä tammikuun lopulla ja syyskuun alussa. 

Eri työalat voivat luoda omia Facebook-sivujaan projektiluontoisesti.

 

Seurakunnan toimistosihteerillä on iso rooli seurakunnan tiedotuksessa