KIRKKONEUVOSTO

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa. Jokioisten seurakunnan kirkkoneuvostoon kuuluu yhdeksän jäsentä.

Kirkkoneuvosto valmistelee kirkkovaltuuston kokoukset ja johtaa seurakunnan toimintaa. Neuvoston tehtäviin kuuluu myös valtuuston päätösten laillisuuden valvonta.

 

KIRKKONEUVOSTON JÄSENET

Kirkkoneuvoston jäsenet v. 2019-2022 ovat:

 

Jyrki Koivisto, pj.

Antti Suokas, vpj.

Lotta Kankaanranta

Matti Könkö

Jaana Paasikangas

Pirjo Perälä

Kirsi Raiskio

Emmi Romppainen

Juha Suonpää

 

 

Pöydän ääressä hiipat päässä: Viimeksi ehdottamasi uudistus vaikuttaa todellakin lisänneen tasa-arvoamme