Nuorisotyönohjaaja-lähetyssihteerin virka

Jokioisten seurakunta etsii nuorten parissa viihtyvää, organisointikykyistä ja vapaaehtoisten aktivointiin kykenevää henkilöä NUORISOTYÖNOHJAAJA-LÄHETYSSIHTEERIN virkaan, joka painottuu 70 % nuorisotyöhön ja 30% lähetystyöhön.

Seurakunta edellyttää kirkon nuorisotyönohjaajan virkaan kelpoista tutkintoa lisättynä lähetyssihteerin pätevyydellä (kirkon säädöskokoelma nro 124 2§ ja 4§). Virkaan voidaan valita myös kirkon nuorisotyönohjaaja, joka sitoutuu suorittamaan lähetyssihteerin moduulin (8 op) kahden vuoden sisällä.
Nuorisotyönohjaajan työnkuvaan kuuluu nuorten toiminta, nuorten vaikuttajaryhmä, rippikoulut, varhaisnuorten leirit, nuorten aikuisten työ sekä kouluyhteistyötä. Työtä tehdään tiiviisti toisen nuorisotyönohjaajan kanssa.

Lähetyssihteerin tehtäviin kuuluu vapaaehtoisten toiminnan organisointi, tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen sekä yhteys lähetteihin.
Viranhaltijan esimiehenä toimii kirkkoherra. Viran palkkaus noudattaa KirVESTES vaativuusryhmä 502 tasoa. Virassa on 6 kk koeaika.

Tehtävässä tarvitaan ajokortti ja auto. Valitulta vaaditaan rikosrekisteriote ja todistus terveyden tilasta ennen viran vastaanottamista. Tehtävä toivotaan voitavan ottaa vastaan 1.5.2021 alkaen.

Hakemukset liitteineen toimitetaan määräaikaan mennessä Jokioisten seurakunnan virastoon, os. Koulutie 5 A, 31600 Jokioinen tai seurakunnan sähköpostiin jokioisten.seurakunta@evl.fi. Hakuaika päättyy 26.2.2021 klo 16 mennessä. Hakemuksia ei palauteta.

Tiedustelut kirkkoherra Jyrki Koivisto, p. 050 415 1770 tai nuorisotyönohjaaja Sanni Sipilä, p. 050 415 1773.