KANTTORI

Jokioisten seurakunnassa on haettavana ylempää korkeakoulututukintoa edellyttävä kanttorin virka (ns.B-virka). 

Hakijalta edyllytämme:
- innostusta ja osaamista jumalanpalvelustyöhön, kuorojen johtamiseen sekä rippikoulutyöhön
- taitoja ja valmiutta itsenäiseen sekä monipuoliseen työskentelyyn
- hyviä yhteistyötaitoja, joustavuutta, valmiutta yhteiseen suunnitteluun ja tiimitaitoja
- kykyä rajata ja kohdentaa työtä seurakunnan strategian mukaisesti

Hakijan tulee olla valmis saapumaan haastatteluun 16.11.2023. Virka täytetään 19.2.2024 alkaen ja sen täytössä on kuuden kuukauden koeaika. Valittavalta edellytetään erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa, sekä ruotisin kielen tyydyttävää osaamista. Hänen tulee olla evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Ennen viran vastaanottamista on esitettävä hyväksyttävä todistus terveyden tilasta sekä rikosrekisteriote. Kanttorin valinnan suorittaa kirkkoneuvosto ja hänen esimiehenään toimii kirkkoherra. Viran peruspalkka on KirVESTES vaativuusryhmä 601:n mukainen 2.987,40 €/kk. 

Lisätietoja antaa vt.kirkkoherra Teemu Salminen 050 4151 770 tai [email protected]

Hakulomake virkaan löytyy osoitteesta www.kirkkorekry.fi 23.10.2023 alkaen. Haku päättyy 10.11.2023 klo 12.00.