Kanttori
Jokioisten seurakunta

Jokioisten seurakunnassa on haettavana ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä

KANTTORIN VIRKA (ns. B-virka).

Hakemukset liitteineen (CV, työ- ja tutkintotodistukset) on osoitettava to 21.7.2022 klo 12.00 mennessä Jokioisten seurakuntaan osoitteella Koulutie 5 A, 31600 Jokioinen, tai sähköpostitse jokioisten.seurakunta@evl.fi. Hakemuksia ei palauteta.

Hakijan tulee olla valmis saapumaan haastatteluun, erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Virka täytetään 1.9.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan ja siinä on kuuden kuukauden koeaika. Valittavalta edellytetään erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa, sekä ruotsin kielen tyydyttävää osaamista. Hänen tulee olla evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen (KL 6 § 13). Ennen viran vastaanottamista on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilasta, sekä KL 6 § 33:n mukainen rikosrekisteriote. Kanttorin valinnan toimittaa kirkkoneuvosto.

Viran peruspalkka on vaativuusryhmän 601 mukainen.

Jokioisten seurakunta tarjoaa hyvän työpaikan ja hienon työyhteisön kanttorille, joka on innostunut monipuolisesta jumalanpalveluselämästä, kuoro- ja rippikoulutyöstä. Kanttorin tulee kyetä itsenäiseen suunnitteluun ja monipuoliseen työskentelyyn. Arvostamme sitoutumista kirkon perustehtävään, hyviä yhteistyötaitoja, sekä valmiuksia johtaa ja perustaa musiikkiryhmiä. Valittavalla tulee olla mahdollisuus käyttää työssään omaa autoa.

Tarkempia tietoja, talouspäällikkö Tiitta Moberg puh. 050 415 1771, tai sähköpostilla tiitta.moberg@evl.fi.