Nuorisotyönohjaaja

Millaista tulevaisuutta haluat kasvattaa? Tule innostavaan ja innovatiiviseen joukkoon tekemään hyvää huomista kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen. Parhaat osaamisen avaimet tähän tehtävään antaa kirkon nuorisotyönohjaajakoulutus.

Hakemamme kasvatuksen ammattilaisen ja asiantuntijan kohderyhmänä ovat kouluikäiset 1-6 luokka-asteella olevat lapset sekä heidän perheensä. Tehtävänä on kehittää, ohjata ja toteuttaa kohderyhmälle suunnattua seurakunnan kokoavaa toimintaa ja vahvistaa jo toteutuvaa sekä kehittää uutta yhteistyötä koulujen ja muiden kohderyhmän elämänpiiriin kuuluvien toimijoiden kanssa. Kohderyhmän kerho-, retki- ja leiritoiminnan kehittäminen, ohjaaminen ja toteuttaminen ovat niin ikään viran tehtäväsisältöön kuuluvaa. Rippikoulu sekä varhaiskasvatuksen tukeminen mm. sijaistamalla on osa viran tehtäväsisältöä. Viranhaltijana osallistut isostoimintaan ja toimit Seppo-henkilönä Partioon päin.

Virkaan valittavalta edellytetään kirkkohallituksen päätöksen nro 164 mukaista tutkintoa, konfirmaatiota ja kirkon jäsenyyttä (KL 7:2), valmiutta itseohjautuvaan työskentelyyn, tiimityötaitoja, innostusta ja innostavuutta sekä organisointi- ja verkostoitumistaitoja.

Virantäytössä eduksi katsotaan valmius ja sitoutuminen täydentää tutkintoa diakonian virkaan kelpoistavin opinnoin, sometaidot, sekä musiikillinen harrastuneisuus. Viranhoito edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta.

Nuorisotyönohjaajan viran palkkaus on kirkon virka- ja työehtosopimuksen vaatimusryhmä 503 mukainen, jossa peruspalkka on 2 801,08 €. Ennen viran vastaanottoa on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilasta sekä rikosrekisteriote (Rikosrekisterilaki 6 § 2momentti).

Tiedustelut:
Teemu Salminen, vt. kirkkoherra, 050 415 1770, teemu.salminen@evl.fi
Joonas Halminen, nuorisotyönohjaaja, 050 415 1773, joonas.halminen@evl.fi

Hakemukset vain KirkkoRekryn kautta. Hakuaika päättyy 27.3.2024.