Seurakuntavaalit kirkkovaltuuston jäsenten valitsemiseksi järjestetään sunnuntaina 20.11.2022 Jokioisten seurakuntatalossa klo 11-20.

Ennakolta vaaleissa voi äänestää 8.-12.11.  Kotiäänestäminen on myös mahdollista. Pyyntö siihen on tehtävä erikseen kirkkoherranvirastoon perjantaina 4.11.2022 ennen kello 16.00. 

Vaaleissa voi äänestää 16 vuotta täyttänyt seurakunnan jäsen.

EHDOKKAAT  
Seurakuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla tai voit katsoa yhdistelmän tästä Yhdistelmä
Ehdokkaisiin voit myös tutustua tästä linkistä Ehdokkaat 
Vaalikone on käytettävissä ehdokasvalinnan tukena verkossa tästä linkistä Vaalikone 

VAALIPANEELI
Seurakunta järjestää vaalipaneelin ke 2.11. klo 18 Jokioisten seurakuntatalossa.  Siellä valitsijayhdistysten edustajat keskustelevat keskenään annetuista aiheista. Myös yleisökysymyksille on tilaa.

KOTIÄÄNESTYS
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Hänen tai valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeistään 4.11.2022 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta tai voit tulostaa sen tästä linkistä Kotiäänestyksen ilmoittautumislomake Lomaketta ei ole välttämätöntä tulostaa, ilmoittautua voi myös puhelimitse, Jokioisten kirkkoherranvirasto p. 040 8050 151.

Jos sinulla on kysyttävää seurakuntavaaleista, ota yhteyttä kirkkoherranvirastoon p. 040 8050 151.
Kirkkoherranvirasto on avoinna arkipäivisin maanantaista perjantaihin kello 8.30-12.00.
Poikkeuksena kirkkoherranvirasto on suljettu koulutuksen takia perjantaina 14.10.
Poikkeuksena perjantaina 4.11. kirkkoherranvirasto on avoinna kello 16.00 asti.

ENNAKKOÄÄNESTYS
Seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 8.–12.11.2022 välisenä aikana 
joka päivä Jokioisten seurakuntatalossa, Temppelitie 2, klo 9.00–18.00 
sekä alla olevissa ennakkoäänestyspaikoissa määrättyinä aikoina:
Latovainion rukoushuone, Kuumantie 42,  keskiviikkona 9.11. klo 12.00-18.00
S-market Jokioinen, Kenttätie 1, torstaina 10.11. klo 9.00-18.00

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään. 

Äänestäjällä on oikeus äänestää sen seurakunnan ehdokaslistojen yhdistelmän ehdokasta, missä seurakunnassa hänet on 15.8.2022 merkitty läsnä olevaksi seurakunnan jäseneksi sekä äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuksi (viimeistään 20.11.2022 16 vuotta täyttävä kirkon jäsen). Oman seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestäjällä on mahdollisuus tutustua ehdokaslistojen yhdistelmään. Muun seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestettäessä äänestäjän on omatoimisesti otettava selvää oman seurakuntansa ehdokkaista.

VARSINAINEN VAALIPÄIVÄ
Sunnuntai 20.11.2022. Äänestys tapahtuu Jokioisten seurakuntatalossa kello 11.00 - 20.00.