HAUTAMUISTOMERKKIOHJEET

 

Hautaoikeuden haltija päättää haudalle sijoitettavista hautakivistä ja muista muistomerkeistä (Hautaustoimilaki 5 luku 14 §)

 

Kaikista uusista pystytettävistä muistomerkeistä tai muistomerkkien muutoksista toimitetaan talouspäällikölle suunnitelma, jossa on oltava hautaoikeuden haltijan tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoitus. Muistomerkkiä ei voi toimittaa haudalle ennen seurakunnan hyväksymispäätöstä. Seurakunnalla on oikeus poistaa haudalta vastoin muistomerkkiohjeita tai hautaustoimen ohjesääntöä asennetut hautamuistomerkit. Tarvittaessa seurakunta veloittaa työstä hautaoikeuden haltijaa tai muistomerkin toimittanutta tahoa.

 

HAUTAMUISTOMERKKIEN ENIMMÄISMITAT

UUSI HAUTAUSMAA JA VANHAN HAUTAUSMAAN OSASTOT 11-14

Haudalle saadaan sijoittaa muistomerkki, jonka suurin korkeus on 75 cm, paksuus 30 cm, leveys yhden hautasijan haudassa 75 cm,  kahden ja sitä useamman rinnakkaisen hautapaikan  suurin sallituttu leveys on 150 cm. Reunakiviä ei saa asettaa.

KIRKKORINNE

Haudalle saadaan sijoittaa muistomerkki, jonka suurin korkeus on 100 cm, paksuus 30 cm, leveys yhden hautapaikan haudassa 100 cm, kahden tai useamman rinnakkaisen hautapaikan suurin sallittu leveys on 200 cm. Haudoille ei saa asentaa reunakiviä. Hauta ja välialueet on pidettävä samalla tasolla.

UURNA-ALUE

Uurna-alueen muistomerkkien suurin sallittu korkeus on 80 cm, paksuus 15 cm ja leveys 60 cm. Uurnahautarivien 03 ja 06 aluskivien väri on punainen, rivien 02, 04, 05 ja 07 aluskivien väri on harmaa. Uurna-alueella ei tarvita erillistä pohjakiveä.

 

Muistomerkit

Haudalle saa asettaa hautausmaan käyttösuunnitelman tai seurakunnan hyväksymien muistomerkkiohjeiden mukaisen muistomerkin. Talouspäällikkö voi tehdä viranhaltijapäätöksen muistomerkkiohjeista poikkeavasta muistomerkistä, jos kirkkoneuvosto on jo aiemmin hyväksynyt samaan hautaosastoon vastaavan kokoisen muistomerkin. Muusta muistomerkistä on laadittava suunnitelma, joka on hyväksytettävä kirkkoneuvostossa ennen muistomerkin valmistamista. Sama menettely koskee vanhan muistomerkin muuttamista, uuden muistomerkin tuomista aiemmin lunastetulle haudalle sekä muita haudalle asennettavia rakennelmia.

Haudan reunustaminen aidalla, kiveyksellä tai muuten on kielletty, jollei hautausmaan käyttösunnitelma sitä salli. Seurakunta voi määrätä haudalta poistettaviksi asiaan kuulumattomat aidat, pensaat ja muut kasvit.

Pystyttämisestä sopiminen

Muistomerkin pystyttämisen ajankohdasta on sovittava etukäteen seurakuntamestarin kanssa. Haudalle asetettava muistomerkki on sijoitettava sille merkittyyn kohtaan haudan rajojen sisäpuolelle. Muistomerkki on asennettava siten, ettei kaatumisen tai vieremän vaaraa ole.

Tapitus

Hautakivi, jonka korkeus ylittää 70 cm tai jonka leveysmitta on pienempi kuin korkeusmitta on tapitettava pohjakiveen.

Muistomerkin asentaminen

Muistomerkin tulee olla hautausmaalle tuotaessa valmiiksi tehty eikä se saa olla hautausmaalla paikoilleen asentamattomana kauemmin kuin työn suoritus vaatii. Työn päätyttyä on hauta heti siistittävä. Jos viereistä hautaa on vahingoitettu, on se heti korjattava. Ajoneuvoilla rikotut nurmikot, muu vahinko tai seurakunnalle jääneet siistimistyöt veloitetaan vahingon aiheuttajalta tai laiminlyöjältä. Hautamuistomerkin asentaminen on sallittu vain sulan maan aikana. Arkkuhautauksen jälkeen muistomerkin saa asentaa aikaisintaan 1 kk kuluttua hautauksesta ja talvella routaantuneen maan aikana tapahtuneen arkkuhautauksen jälkeen 1.6 alkaen.

Seurakunnalla on oikeus kuljettaa pois paikoilleen asettamatta jätetyt hautamuistomerkit tai muut laitteet. Työstä aiheutuvat kustannukset veloitetaan laiminlyöjältä.

Seurakunta korjaa tai oikaisee vain sellaisen hautamuistomerkin, jonka vaurioituminen johtuu seurakunnan toimenpiteestä tai laiminlyönnistä.

 

Hautamuistomerkkien kunnossapito

Hautamuistomerkkien kunnossapito kuuluu haudanhaltijalle. Jos haudanhaltija haluaa oikoa hautakiven itse, on hänen mahdollista lainata seurakunnan työvälineitä. Haltija voi myös ostaa palvelun ulkopuoliselta toimijalta. Seurakunnalla ei ole hautakiven oikomispalvelua.

Kasteluvettä on saatavana ympärivuoden hautausmaalla sijaitsevan sosiaalirakennuksen seinässä olevasta hanasta. Hautausmaan kasteluvedet avataan yleensä äitienpäivään mennessä ja suljetaan sääolosuhteet huomioiden lokakuun puolivälissä.