Palveleva puhelin

Palveleva puhelin on yksi kirkon yhteisistä palvelumuodoista. Puhelin tarjoaa mahdollisuuden keskustella anonyymisti ja luottamuksella silloin kun itsellä on siihen tarve.

Palvelevan Puhelimen numero on 0400 221 180

Palveleva Puhelin on avoinna joka päivä klo 18-24 (operaattorisi veloittaa puhelusta liittymäsopimuksesi mukaan pvm/mpm). Koulutetut vapaaehtoiset ja työntekijät ovat valmiita keskustelemaan kanssasi mieltäsi painavista asioista. He ovat työssään vaitiolovelvollisia.

Kirkko tarjoaa lisäksi valtakunnallista keskusteluapua verkossa

https://evl.fi/kirkonkeskusteluapu