Päiväkerholapsia

PÄIVÄKERHOT

Päiväkerho on lapsen kasvupaikka, jossa toimitaan kasvatuskumppanuudessa hänen perheensä kanssa. Kerhossa painottuvat lapsesta välittäminen, lapsuuden ilon kokemukset ja lapsen hengellisen herkkyyyden vaaliminen.

Päiväkerhon ohjelmaan kuuluu alkupiirin hartaushetki, luovaa toimintaa, leikkejä, satuja, laulutuokioita ja arkipäiväisten asioiden opettelua.  Lapsen aktiivisuus ja luovuus ohjaavat kerhon suunnittelua, jossa tärkeimpinä asioina pidämme läsnäoloa ja sen kautta turvallisuuden tunnetta, joka vahvistaa jokaista leikkijää kokonaisen minäkuvan rakentamisessa. Lapsi saa olla lapsi ja ihana oma itsensä sekä oppii samalla asioita omasta uskostaan ja turvallisesta Jumalasta. Kerhoissa ohjaajina toimivat koulutetut lastenohjaajat.

 

Päiväkerhoryhmät

Päiväkerhoryhmät kokoontuvat Jokioisten seurakuntatalon alakerrassa, osoitteessa Temppelitie 2, 31600 Jokioinen.

  • 3-vuotiaiden päiväkerhoryhmä kokoontuu kerran viikossa kahden tunnin ajan.
  • 4-5-vuotiaiden päiväkerhoryhmä kokoontuu kaksi kertaa viikossa kolmen tunnin ajan.

Kesken kauden kerhoon otetaan mukaan lapsia jos ryhmässä on tilaa. Kerhopaikkojen tilannetta voit tiedustella Elina Mäntyvaaralta.

 

ILMOITTAUTUMINEN SYKSYN 2019 KERHOIHIN

Ilmoittaudu sähköpostilla tai puhelimitse 6.2 alkaen: Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoita lapsen koko nimi, syntymäaika, osoite, huoltajien nimet ja puhelinnumerot.

3 vuotiaiden (2016 synt. ) kerhopäivä on keskiviikko, kello 8.45 – 10.45.

4-5 vuotiaiden (2014 ja 2015 synt.) kerhopäivät ovat maanantai ja torstai, kello 8.45 - 11.45 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Elina Mäntyvaara 040 8050 154 tai elina.mantyvaara@evl.fi

 

Pyhäkoulut

Seurakunnan työntekijät pitävät päiväkerhoissa pyhäkoulua kerran kuukaudessa. Lapset saavat oman pyhäkoulutaulun ja tarrat osallistumisesta. Pyhäkoulu on kerhoaikana tapahtuvaa toimintaa ja samalla seurakunnan työntekijät tulevat tutuiksi lapsille.

 

Retket

Päiväkerhoryhmät tekevät keväällä retken johonkin alueen lähikohteeseen. Olemme käyneet mm. Luontokeskuksessa, maatiloilla, kirkossa ja elonkierrossa.