Päiväkerholapsia leikkimässä kerhon leluilla

PÄIVÄKERHOT

Päiväkerho on lapsen kasvupaikka, jossa toimitaan kasvatuskumppanuudessa hänen perheensä kanssa. Kerhossa painottuvat lapsesta välittäminen, lapsuuden ilon kokemukset ja lapsen hengellisen herkkyyyden vaaliminen.

Päiväkerhon ohjelmaan kuuluu alkupiirin hartaushetki, luovaa toimintaa, leikkejä, satuja, laulutuokioita ja arkipäiväisten asioiden opettelua.  Lapsen aktiivisuus ja luovuus ohjaavat kerhon suunnittelua, jossa tärkeimpinä asioina pidämme läsnäoloa ja sen kautta turvallisuuden tunnetta, joka vahvistaa jokaista leikkijää kokonaisen minäkuvan rakentamisessa. Lapsi saa olla lapsi ja ihana oma itsensä sekä oppii samalla asioita omasta uskostaan ja turvallisesta Jumalasta. Kerhoissa ohjaajina toimivat koulutetut lastenohjaajat.

 

Päiväkerho

Jokioisten seurakunnassa toimii 3-5 vuotiaiden lasten päiväkerho, joka kokoontuu kaksi kertaa viikossa, kolmen tunnin ajan. Päiväkerho kokoontuu seurakuntatalon alakerrassa ja käytössämme on myös piha puistoineen sekä lähimetsä. Lastenohjaajina toimivat Elina Mäntyvaara ja Helena Hacklin.

Syksyllä 2023 alkava päiväkerho on TÄYNNÄ. Vapautuvia paikkoja voi tiedustella lastenohjaajilta.