Nuorten vaikuttajaryhmä

 

Vaikuttajaryhmä 2024

 

Samu Holstikko

Miitta Into

Veeti Teikari

Minja Lehti

Nico Koivunen

Sanni Mäkelä

Juho Heino

 

Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi seurakunnan on asetettava nuorten vaikuttajaryhmä, jonka tehtävänä on vaikuttaa asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon sekä osallistua seurakunnan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Vaikuttajaryhmään valittavien tulee olla konfirmoituja alle 29-vuotiaita seurakunnan jäseniä.

Nuorten vaikuttajaryhmät edustavat paikkakunnan nuoria seurakunnan päätöksenteossa. Lisäksi niiden tarkoituksena on tiedottaa nuoria seurakunnan päätöksenteosta ja edistää nuorten ja päättäjien välistä vuorovaikutusta.

Nuorten vaikuttajaryhmien toiminta liittyy oleellisesti lapsivaikutusten arviointiin. Nuorten vaikuttajaryhmät tarjoavat oivallisen mahdollisuuden LAVAn toteuttamiseen ja nuorten äänen kuulemiseen kaikessa seurakunnan päätöksenteossa. LAVA on siis erityinen työkalu ja menetelmä, jolla toimintaa ja päätöksentekoa arvioidaan lapsen edun näkökulmasta. 

Jokioisten seurakunnassa on toiminut nuorten vaikuttajaryhmä vuodesta 2022. Nuorten vaikuttajaryhmä edustaa paikkakunnan nuoria seurakunnan päätöksenteossa. Lisäksi niiden tarkoituksena on tiedottaa nuoria seurakunnan päätöksenteosta ja edistää nuorten ja päättäjien välistä vuorovaikutusta.

 

Lisätietoa nuorten vaikuttajaryhmistä

Norsujokioinen

Ota yhteyttä

vt. kirkkoherra 31.12.2024 saakka
Koulutie 5 A
31600 Jokioinen

Kasvatuksen tiimi

MCid -valmentaja
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
Restoratiivinen sovittelija
Erätauko-ohjaaja ja kouluttaja
Ignatiaaninen retriittiohjaaja

Mielenkiinnon kohteita ovat hiljaisuus, retriitit, pyhiinvaellukset, luontohenkisyys ja -hengellisyys.
Vapaa-aikana harjoittelee ikonimaalausta, kudontaa ja korvapuustien paistamista.
Koti Tampereella ja Jokioisilla.