Ristiäiset

Kaste on Jeesuksen Kristuksen asettama sakramentti ja kristittynä olemisen perusta, joka kantaa läpi koko elämän. Kasteessa ihminen tulee osaksi kotiseurakuntaansa sekä maailmanlaajuista kirkkoa ja kristittyjen joukkoa. Kaste toimitetaan Jeesuksen antaman kastekäskyn mukaisesti. –Matt. 28:18-20.

Kirkkojärjestyksen mukaan lapsi tulisi kastaa kolmen kuukauden kuluessa lapsen syntymästä.

Kaste voidaan toimittaa kotona, kirkossa, kappelissa, seurakuntatalossa tai muussa sopivassa paikassa. Sopiaksenne ristiäisten ajankohdasta tai varataksenne papin tai kastepaikan seurakunnalta ottakaa yhteyttä kirkkoherranvirastoon. Halutessanne käyttää omaa pappianne on asiat sovittava tämän kanssa.

Kasteen toimittava pappi ottaa yhteyttä, jotta saadaan sovittua kastekeskustelun ajankohta sekä paikka. Tapaamisessa sovitaan kasteen kulusta ja täytetään lasta koskeva rekisteröimislomake.

Seurakunnan tiloissa on kastemalja, mutta haluttaessa voidaan käyttää myös omaa kastemaljaa. Kastepöydälle sijoitetaan maljan lisäksi myös valkoinen liina ja kynttilä sekä liina lapsen pään kuivaamista varten. Pöydälle voidaan sijoittaa myös pieni kukkakimppu sekä vanhempien vihkiraamattu. Tarvittaessa seurakunnalta on mahdollista myös saada lainaan kastemekko.

Seurakunta lahjoittaa lapselle kastekynttilän, jota voi polttaa lapsen syntymä- tai nimipäivänä sekä kasteen vuosipäivänä.

Lapsen kummin pitää olla kirkkoon kuuluva, rippikoulun käynyt henkilö. 

Kasteen jälkeisenä sunnuntaina lapsen nimi luetaan seurakunnan jumalanpalveluksessa ja hänen puolestaan rukoillaan. Kastetun vanhemmat, sisarukset, kummit ja muu suku ovat erityisen tervetulleita tähän jumalanpalvelukseen.

Lapsikaste on luterilaisessa kirkossa tavallisin tapa liittyä kirkon jäseneksi, mutta kasteelle voit tulla minkä ikäisenä tahansa. 

Luterilainen kirkko kastaa kaikenikäisiä

Kummius on luottamustehtävä. Vanhemmat valitsevat lapselleen kummeiksi tärkeät aikuiset. Jokainen löytää oman tapansa olla kummi. Kastetulla lapsella tulee olla vähintään yksi kirkkoon kuuluva kummi.

Kummien valinta ja tehtävät

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku