Kuva, jonka tektinä on: tule mukaan säännölliset kerhot ja ryhmät

Seurakunnassa tavataan toisia

Seurakunnassa toimii monenlaisia ryhmiä, taaperoikäisistä ikäihmisiin ja siltä väliltä.

Osa ryhmistä (kuten kuorot :-) perustuu jonkun erityistaidon varaan.

Halu auttaa on monen ryhmän perusidea.

Joissakin ryhmissä rakennutaan yhdessä keskustellen, Jumalan sanan ja rukouksen merkeissä.

Lasten ja nuorten ryhmät ovat ikäkauden kiinnostuksia myötäileviä, toiminnallisia ryhmiä.

Jotkut ryhmät kokoontuvat itsenäisesti, ilman työntekijän ohjausta. 

Useimmille löytyy joku mieluinen ryhmä. Jos ei löydy, ryhmän voi perustaa myös itse, yhdessä toisten kanssa.

Seurakunnassa ryhmien perusajatuksena on kuitenkin liittyä tavalla tai toisella kristillisen uskon harjoitukseen ja yhdessä oppimiseen.