Osallistumalla vaikutat

 

Voit vaikuttaa seurakunnan elämään osallistumalla siihen. Jos haluat vaikuttaa enemmän voit ilmaista kiinnostuksesi vastuuryhmän tai johtokunnan jäseneksi. Kirkkovaltuustoon valitaan joka neljäs vuosi 19 jäsentä seurakuntavaaleissa. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Kirkolliskokousvaalit ja hiippakuntavaltuustovaalit pidetään kerran neljässä vuodessa. Näihin toimielimiin valitaan sekä seurakuntalaisia että pappeja.