Hautajaiset

Jeesus sanoi:"Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin." (Joh.11:25)

Surun keskellä omaisten on jaksettava huolehtia hautausjärjestelyistä. Järjestelyt käynnistyvät ottamalla yhteyttä kirkkoherranvirastoon (03-424 0100 tai  040-805 0151) tai hautaustoimistoon. Sovitaan hautajaisten yksityiskohdista: hautauspäivästä, hautaustavasta (tuhkaus, arkkuhautaus), hautapaikasta, kanttorista ja siunaamisen toimittavasta papista. Lisäksi voidaan sopia sanomakelloista ja muistotilaisuuden pitopaikasta, mikäli se järjestetään seurakunnan tiloissa. Vaikka vainaja ei olisi ollut kirkon jäsen, kristillinen hautaan siunaaminen voidaan toimittaa omaisten pyynnöstä, kuitenkin vainajan tahtoa kunnioittaen.

Siunaaminen voi tapahtua kirkossa tai haudalla. Jos arkku tuhkataan, uurna lasketaan myöhemmin hautaan  seurakunnan kanssa sovittuna ajankohtana. Jokioisten seurakunnassa siunaamiset toimitetaan perjantaisin ja lauantaisin.

Läheisen ihmisen kuollessa suru varjostaa elämää. Surun keskellä tärkeää on ystävien ja läheisten tuki. Seurakunnan työntekijät ovat apuna ja tukena hautajaisten suunnittelussa ja käytännön järjestelyissä. Heiltä saa myös keskusteluapua surun keskellä. Surun keskellä virret ja muu musiikki lohduttavat ja rohkaisevat sekä antavat tilaa erilaisille tunteille ja muistoille. Hautaan siunaamisen ja muistotilaisuuden musiikkitoiveissa ole yhteydessä seurakunnan kanttoriin (050-415 1776).

Lisätietoa hautapaikka- ja hautausmaa-asioista löydät täältä tai soittamalla kirkon seurakuntamestarille (040-501 8904).  

Sivun oikeasta reunasta löydät linkkejä valtakunnallisiin ohjeisiin.

 

 

Läheisen kuolema on syvä ja voimakas kokemus. Kuolema on aina yllättävä - odotettunakin. Hautajaisjärjestelyissä noudatetaan vainajan tahtoa.

Hautajaisjärjestelyt

Suru on luonnollinen tapa kohdata menetys. Samalla myös oman elämän rajallisuus tulee vastaan. Hautajaiset on omaisille tärkeä hetki suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen.

Omaisen tunteet ja surutyö

Hautajaisten suunnittelussa ja toteutuksessa seurakunnan työntekijät ovat apuna. Voit olla yhteydessä oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon, päivystävään pappiin tai hautaustoimistoon. Siunaustilaisuus ja muistotilaisuus tarjoavat läheisille mahdollisuuden yhteiseen surutyöhön.

Hautaan siunaaminen

Ylösnousemus tuo toivoa kuoleman hetkeen. Jeesuksen sovitustyön ja ylösnousemuksen kautta meillekin on valmistettu sija taivaan kodissa.

Hautaan siunaamisen merkitys