Seurakunnan nettisivut

Nettisivut on julkaistu 27.1.2015.

Sivujen sisällöstä voi jättää palautetta palaute-sivulta. Luemme kaiken palautteen ja yritämme korjata puutteet ja oppia virheistämme.

Uutislistaukseen

Kirkkoherran viran hakijat esittäytyvät

12.4.2022 20.02

Jokioisten seurakunnan kirkkoherran viran hakijoita pyydettiin vastaamaan kahteen kysymykseen

1.    Miksi haet Jokioisten kirkkoherraksi?
2.    Mitkä asiat näet tärkeäksi Jokioisten kirkkoherralle? (3 asiaa)


Alla hakijoiden vastaukset aakkosjärjestyksessä.

Asko Kantola

1.Jokioinen on minulle tuttu paikkakunta vuosikymmenten takaa. Olen ensimmäisen julkisen saarnanikin pitänyt Jokioisten kirkossa (oli lyhyt!). Yhteydet Jokioisiin ovat säilyneet ja nyt sitten vielä tiivistyneet, kun perheemme asuu täällä.

Luulen oppineeni vuosien myötä jotain tästä lounaishämäläisestä ja erityisesti jokioislaisesta mielenmaisemasta ja hengellisyydestä. Sitä voi syystä sanoa juurevaksi. Vaikka sitä uskoa ei aina sanoin ilmaistaisikaan, niin se isien ja äitien perintö kulkee silti mukana.
Siksi ajattelen, että minulla oman elämänkokemukseni ja pitkän pappisurani pohjalta on annettavaa Jokioisten seurakunnalle ja tämän alueen ihmisille. Muutoksien keskelläkin on jotakin, joka kestää ja kannattelee!

2.  Hänen pitää itse elää siitä, mitä muille opettaa, eli evankeliumista. 
Hänen on elettävä seurakuntansa ja yhteisönsä keskellä, sen iloissa ja suruissa.
Hänen tulee olla kannustava ja vastuunsa kantava esimies työyhteisössään ja toimia hyvässä yhteisymmärryksessä luottamuselinten kanssa.
 

Terhi Latvala

1. Jokioisten seurakunta on vireä ja aktiivinen. Juuri sellainen seurakunta, jonka toimintaan haluan osallistua. Koen, että Jokioisten seurakunnan nykytila ja minun työkokemukseni olisivat hyvä yhdistelmä ja pohja tulevavaisuudelle. 
 
Jokioinen on myös viehättävä ja mielenkiintoinen paikkakunta. Osa seurakuntalaisista on jo tuttuja samoin osa työyhteisöstä. Forssalaisena asioin säännöllisesti Jokioisilla. 
 
2.  Kirkkoherran pitää olla lähestyttävä ja läsnä oleva niin seurakuntalaisille kuin työyhteisölle.
Viestinnän tulee olla ymmärrettävää ja ihmisläheistä.
Kirkkoherran on oltava jämäkkä johtaja nopeasti muuttuvassa maailmassa.
 

Heidi Pitkänen

1.   Haen Jokioisten kirkkoherraksi, koska koen, että minulla olisi paljon annettavaa Jokioisten seurakunnalle motivoituneena ja osaavana, rohkeanakin työntekijänä, joka voisi luotsata seurakuntaa yhteiseen suuntaan.

2.  Jokioisten kirkkoherran on tärkeää tuntea työyhteisö, seurakuntalaiset ja paikkakunnan verkostoja, jotta työtä voi tehdä hedelmällisesti ja rakentavasti palvellen seurakunnan parasta. Kirkkoherran tulisi olla myötätuntoinen ja oikeudenmukainen työssään. Tarpeellista on myös olla sellainen ihminen, joka on helpostilähestyttävä ja jonka kanssa voi keskustella niin elämän ja työn hyvistä kuin kuormittavistakin asioista.